13. BARNKONSERT: TONA LAGAR EN MUSIKSOPPA
(40’ utan paus)

APELRYDSLADAN • Kl. 10.30

Musik av bl.a. Stravinskij, Debussy och J.S. Bach

TONA försöker få Love och Roland att spela med fyra händer på en gång. Men kan de hålla sams på pianopallen? Om Franz som blev jagad av åskan och hur det kan bli guld i luften. Tona vill laga en musiksoppa och lära sig spela piano. Men först måste vi trolla fram musiken – tillsammans.

Love Derwinger & Roland Pöntinen, fyrhändigt piano Helena Björelius, mimskådespelare

14. KATAJJAQ! (60’ utan paus)

aPelrYdsladaN • 14.30
 

Thierry de Mey (1956-) | Silence Must be! (2002)
Robin Hoffmann (1984-) | Birkhahn-studie (2005)
Christos Hatzis (1953-) | Fertility Rites (1997)
Karen Tanaka (1961-) | Tales of trees (2003)
Toshi Ichiyanagi (1933-) | The Source (1989)
Georges aperghis (1945-) | Le Corps à Corps (1978)

Mika Takehara, slagverk

15. ROMANTISKA MäSTERVERK.
ULF WALLIN & ROLAND PöNTINEN (90’ med paus)

tOreKOvs KYrKa • Kl. 18.00 

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) | Violinsonat e-moll K.300 c (304) (1778)
Allegro
Tempo di Menuetto

Johannes Brahms (1833-1897) | Violinsonat nr.1 G-dur op.78 (1878-79)
Vivace ma non troppo
Adagio
Allegro molto moderato

Paus

Frédéric Chopin (1810-1849) | Ballade nr.1 g-moll op.23 (1831-35)

Johannes Brahms | Sonat f-moll op.120 nr.1 (version för violin och piano av tonsättaren, 1895)
Allegro appassionato
Andante un poco Adagio
Allegretto grazioso
Vivace

Ulf Wallin, violin · Roland Pöntinen, piano

16. VOIcES IN DIALOgUE. ALBION QUARTET
(85’ med paus)
 

tOreKOvs KYrKa • Kl. 21.00

Johann sebastian Bach (1685-1750) | Contrapunctus I ur Die Kunst der Fuge BWV 1080

Joseph Haydn (1732-1809) | Stråkkvartett C-dur op. 20 nr. 2 (1772)
Moderato
Adagio
Minuetto. Allegretto
Fuga a 4 Soggetti

Robert Schumann (1810-1856) | Stråkkvartett a-moll op. 41 nr.1
Introduzione. Andante espressivo – Allegro
Scherzo. Presto
Adagio
Presto

P a u s

Johann sebastian Bach | Contrapunctus IX ur Die Kunst der Fuge BWV 1080

William Walton (1902-1983) | Stråkkvartett a-moll (1944-47)
Allegro
Presto
Lento
Allegro molto

Albion Quartet
Tamsin Waley-Cohen, violin I · Emma Parker, violin II · Rosalind Ventris, viola · Nathaniel Boyd, cello