4. ÅRETS TONSäTTARE (60’ utan paus)

Årets tonsättarprofil Andrea Tarrodi samtalar med camilla Lundberg

APELRYDSLADAN • Kl.10.30

Andrea Tarrodi, piano

5. GRACER & UTSPRIDDA LJUS (65’ utan paus)
Andrea Tarrodi, tonsättare

APElRYDSLADAN • Kl. 14.30
 

A. Tarrodi (1981) | Chàrites (2011)
Lisa Viguier, harpa · Mika Takehara, slagverk

CHÀRITES för harpa och slagverk har sin utgångspunkt i en av Isaac Grünewalds väggmålningar i Grünewaldsalen. Målningen föreställer tre kvinnor som ser ut att dansa i något slags transliknande tillstånd. Det jag särskilt fastnade för med bilden var att det faktiskt ser ut som att de dansar i sömnen. Jag ville i detta stycke skapa en slags drömliknande, sömngångaraktig atmosfär och har också tagit fasta på de dansande kvinnornas flygande, slängande rörelser som man kan höra harpan gestalta i kraftiga glissandi. i grekisk mytologi berättas om de tre Kariterna som är dansens, festens och glädjens gudinnor. Kanske är det dessa tre gudinnor som Grünewald har avbildat? På grekiska kallas Kariterna för Chàrites.

Franz Schubert (1797-1828) | Stråkkvartettsats c-moll D 703 (1820)
Dahlkvistkvartetten

A. Tarrodi | Eldklotter för slagverk & piano (2012)
(efter en dikt av Tomas Tranströmer)
Mika Takehara, slagverk · Love Derwinger, piano

Eldklotter
Under de dystra månaderna gnistrade mitt liv till bara när jag älskade med dig
Som eldflugan tänds och slocknar, tänds och slocknar – glimtvis kan man följa dess väg
i nattmörkret mellan olivträden
Under de dystra månaderna satt själen hopsjunken och livlös men kroppen gick raka vägen till dig Natthimlen råmade. Vi tjuvmjölkade kosmos och överlevde.
– Tomas Tranströmer

Johann Sebastian Bach (1685-1750) | Allemande & Corrente ur Partita nr 6 e-moll BWV 830
A. Tarrodi | Crystallites (2012)
Love Derwinger, piano

CRYSTALLITES för solopiano beställdes av sveriges radio P2 och skrevs för pianisten Peter Friis Johansson. »Crystallites« betyder »kristalliter«. Kristalliter är små kristaller, så små att dess egenskaper inte ens kan bestämmas med mikroskop. När jag skrev stycket tänkte jag mig snökristaller som faller, som vid första anblick ser likadana ut allihop. Men zoomar man in ser man att de var och en har sin egen struktur. Stycket har också en slags fallande form. Det börjar i ett väldigt ljust register och faller successivt allra längst ned i pianots lägsta register. Stycket avslutas sedan med en kort coda – några enstaka snöflingor som blivit kvar däruppe, frusit fast ...

A. Tarrodi | Barnaåldern för bandoneon och EAM-högtalare (2015)
Jens Lundberg, bandoneon

BARNAÅLDERN är en titel hämtad från Hilma af Klints tavla med samma namn. förutom tavlan utgår verket från staden Buenos Aires och Argentinas nationalinstrument bandoneon. Stycket är skrivet tillsammans med min man Jens Lundberg som är bandoneonist. Under en vistelse i Buenos Aires spelade vi in ljud från staden, tåg, fåglar, syrsor, trafik, människoröster, med mera. Ur ljudbilden av allt detta träder bandoneonen fram och driver stycket vidare med melodier, rytmer och slutligen även med en koral till kyrkklockorna i staden.

A. Tarrodi | Light Scattering, Stråkkvartett nr.3 (2014)
Dahlkvistkvartetten

MIN TREDJE STRÅKKVARTETT, Light Scattering beställdes av Musik i Syd och skrevs för Brodskykvartetten. Glas i olika former, färger och strukturer-det var en bild som kom för mig när jag började skriva stycket. Sedan började jag tänka på hur olika glastyper reflekterar och bryter solljuset, hur ljuset dansar på ytan av vattnet och hur det studsar mot speglar och skiner genom fönster. En följd av ackord byggda på övertonserien är bärande idé genom hela stycket. Mot dessa ställs i verkets inledning en melodi endast spelad av cellon. Musiken har drag av gregoriansk melodik och jag använder bl.a. den doriska skalan. Genom olika spelarter – sul ponticello (spel vid stallet), sul tasto (stråken över greppbrädan) osv har jag experimenterat med olika klanger som för mig blir likt strålar av ljus i olika riktningar och färger.

6. EN SÅNgARhyLLNINg TILL BIRgIT NILSSON (90’ med paus)

vÄstra KaruPs KYrKa • Kl. 18.00

Jean Sibelius (1865-1957) Demanten på marssnön (J.J. Wecksell)
Våren flyktar hastigt (J.L. runeberg)
Säf, säf, susa (G. Fröding)
Erika Sunnegårdh, sopran · Roland Pöntinen, piano

Hugo alfvén (1872-1960)
Skogen sover (Ernest Thiel)
Saa tag mit Hjerte (Tove Ditlevsen)
Jag längtar dig (Ernest Thiel)
Michael Weinius, tenor · Roland Pöntinen, piano

Lars-erik larsson (1908-1986) | ur Nio sånger till dikter av Hjalmar Gullberg op.35 Serenad
För vilsna fötter sjunger gräset
Kyssande vind

Erika Sunnegårdh, sopran · Roland Pöntinen, piano 

Gustav Mahler (1860-1911) | Rückert-Lieder (1902)
Fem sånger till text av Friedrich Rückert
Liebst du um Schönheit
Ich atmet einen Lindenduft
Blicke mir nicht in die Lieder
Um Mitternacht
Ich bin der Welt abhanden gekommen

Michael Weinius, tenor · Roland Pöntinen, piano

Paus

Leonard Bernstein (1918-1990)
A Simple Song ur Mass (S. Schwartz / L. Bernstein)
So Pretty (B. Comden / A. Green)
Take Care of This House ur 1600 Pennsylvania Avenue (A. J. Lerner / L. Bernstein)
Erika Sunnegårdh, sopran · Roland Pöntinen, piano

Richard Wagner (1813-1883) | Amfortas! die Wunde! ur Parsifal
Michael Weinius, tenor · Roland Pöntinen, piano

Richard Wagner-Franz Liszt (1811-1886) | Isoldens Liebestod
Roland Pöntinen, piano

Richard Wagner | Slutduett ur Siegfried
Erika Sunnegårdh, sopran · Michael Weinius, tenor · Roland Pöntinen, piano

 

•7. RIGMOR GUSTAFSSON KVARTETT (90’ med paus)

APElRYDSlADAN • Kl. 21.30

riGmOr GustafssON, såNG
JONas ÖsthOlm, Piano- martiN hÖPer, bas - chris mONtGOmerY, trummOr