RIGMOR GUSTAFSSON KVARTETT
Rigmor Gustafsson – sång
Jonas Östholm – piano
Martin Höper – bas
Chris Montgomery – trummor

MÄSTARKLASS

Rolf Martinsson – komposition. Professor i musikteori med arrangering
och komposition, Musikhögskolan i Malmö.