MEDVERKANDE 2019

BOBO STENSON

MÄSTARKLASS

Rolf Martinsson – komposition. Professor i musikteori med arrangering
och komposition, Musikhögskolan i Malmö.