FÖRENINGENS huvudsakliga syftet är att arrangera en årlig sommarfestival med kammarmusik i Båstad. 

Vi har ett omfattande samarbete med
musik i syd och ger även under vintersäsongen ett litet antal konserter.


konstnärlig ledare

Välkommen, välkommen sommar!
Välkommen musik!
Välkomna underbara artister!
Välkommen kära publik!

Det är med stor glädje och förväntan jag tar över stafettpinnen för Båstad Chamber Music Festival samtidigt som jag sänder en tacksamhetens tanke till mina fantastiska föregångare Helén Jahren och Karin Dornbusch. Deras hängivna arbete, tillsammans med lika hängivna volontärer, har varje år bidragit till att göra festivalen till en av landets viktigaste musikhändelser. Jag vill också rikta ett särskilt tack till Musik i Syd, som stöttar och vårdar Båstad Chamber Music Festival som ett av blomstren i sin bukett Five Star Festivals.

"Varifrån kommer musiken?"
frågade Ingmar Bergman sina radiolyssnare i programmet Sommar (2004). Bergmanåret 2018 firas över hela världen och här i Båstad är mästerregissörens djupa förhållande till musik ett av festivalens huvudteman. Ett annat är Claude Debussy. Den store franske tonsättaren gick ur tiden för 100 år sedan. Hans banbrytande och färgskimrande musik kommer att kunna avnjutas flera gånger under veckan.

1918 var också året då en av vår tids största operastjärnor såg dagens ljus. Var annars än i hennes hemtrakter hyllar man bäst minnet av Birgit Nilsson.

Årets festivalprogram speglar också musikens rikedom och olika uttryck – från barock till jazz, från romantik till musik av i dag.

Ja, varifrån kommer egentligen musiken? Många brev strömmade in till redaktionen efter det där sommarprogrammet. Att det är en omöjlig fråga att svara på visste naturligtvis Bergman, han var nog mest nyfiken på vad musik betydde för andra människor.

Bredvid frågan på en av de karakteristiskt nedklottrade manuslapparna har han skrivit BACH SPELAR FYRHÄNDIGT MED VÅR HERRE. TRÖST OCH LINDRING.

Välkommen att upptäcka vad musiken kan vara för just dig!

Roland Pöntinen
konstnärlig ledare, konsertpianist

KAMMARMUSIK PODD

babsan.png

Välkommen till vår
PODDRADIO

Barbro Hedvall samtalar med gäster om vår moderna konstmusik, om artisters erfarenheter och om publikens reaktioner.


NOTISER


BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING

VÄLKOMMEN ATT DELTA I KULTURARBETET I BÅSTAD
GENOM ATT BLI MEDLEM I BÅSTAD KAMMARMUSIKförening.

Som medlem är du med och stödjer våra arrangemang, kulturen och konstmusiken. Medlemskap kostar 150 kr/år.